Halkla İlişkiler Nedir ? Halkla İlişkiler Bilimi, insanoğlunun yaratılışından bu yana içinde olup bildiği  bir kavram olsa da ilk olarak modern ve temel kurucusu, Amerikalı bir reklam uzmanı olan Ivy Lee’dir.  Ülkemizde ise  Betül Mardin'in temsilciliği ile tanınmış bir bölümdür. Halkla İlişkiler, kurum içi ve kurum dışında ayrı ayrı yürütülen iletişim ve tanıtım çalışmalarını yürütmektedir.
Halkla İlişkiler Nedir? Ne İş Yapar? | Yeni İş Fikirleri

Halkla İlişkiler Nedir ? Halkla İlişkiler Bilimi, insanoğlunun yaratılışından bu yana içinde olup bildiği  bir kavram olsa da ilk olarak modern ve temel kurucusu, Amerikalı bir reklam uzmanı olan Ivy Lee’dir.  Ülkemizde ise  Betül Mardin’in temsilciliği ile tanınmış bir bölümdür. Halkla İlişkiler, kurum içi ve kurum dışında ayrı ayrı yürütülen iletişim ve tanıtım çalışmalarını yürütmektedir.

Bu bağlamda, kurum ve kamuoyu arasında ki köprüyü kuran, firmanın yüzü olarak tanınan kişidir. Halkla İlişkilerin bir diğer önemli görevi ise, ikna ve algı yönetimidir. Bunu Hedef kitleyle  karşılıklı iletişim ve anlayışı sürdürerek oluşturur. Sonuç olarak, tüm anlamları ile Halkla İlişkiler Nedir ? sorusunu cevaplarlarsak, çok fonksiyonlu bir yönetim disiplin birimidir; demek mümkündür.

Piar Nedir ?

İLETİŞİM STRATEJİSİ NASIL HAZIRLANIR?

Halkla İlişkiler Nedir ? kapsamında piar nedir ? Diye incelersek, Halkla İlişkiler biliminin temeli, Amerika’da atılıp Public Relations olarak İngilizce’den gelmektedir. Türkçemize de Halkla İlişkiler şekilde çevrilmiştir.

Temeli İgilizce’den geldiği için Public Relations her yerde daha çok bilinip kullanılmaktadır. Bu nedenle kulağa  daha profesyonelce gelebilmektedir. İş dünyası ve akademi içerisinde de piar ( Türkçe okunuş biçimi ), ‘’PR’’   dilimizde yer edinmesi ve kolay kullanılması adına kısaltılarak kullanılmaya başlanmıştır.

CPR Nedir ?

Halkla ilişkiler ve basın iletişimi

Daha önce de Halkla İlişkiler Nedir ? sorusunu cevaplayıp, çok fonksiyonlu bir yönetim disiplini olduğundan bahsetmiştik. Bu fonksiyonel bilim dalı zamanla alt başlıklara ayrılarak yeni kavramları beraberinde getirdi. Corporate Public Relations bu anlamda yeni geliştirilmiş başlıklardan biridir. PR gibi Corporate Public Relations da CPR şeklinde kısaltılmış ve Türkçe anlam olarak ‘’Kurumsal iletişim’’ adıyla dilimize geçmiştir. 

Kurumsal iletişim (CPR), Belli amaçlar doğrultusunda kurulmuş şirket ve organizasyonların hedeflerini, faaliyetini yürütebilmesi için halkla ilişkiler uzmanının planlı bir şekilde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri yaklaşımıyla, kurum performansını arttırması gerekir.

CPR, toplum tarafından beğenilen, takdir edilen bir kurum hâline dönüşmesine yönelik bir iletişim ve ilişki yönetimidir. Hiyerarşik düzenin temelidir.  Bu kısaltmalar ve eklentiler birazda işin jargonu ( Jargon, belirli bir meslek ya da topluluğu paylaşan, aynı ilgi alanları ve aynı geçmişe sahip kişilerin ortak dil olarak kullanılır.) diye tabir ettiğimiz isimlerdir.

İlgili yazımıza bakabilirsiniz : Pazarlama Nedir?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Nedir ? 

Halklailiskiler - Kocasinan Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İletişimin önemi arttıkça, halkla ilişkiler uzmanının görev ve sorumluluk çerçevesi de genişledi. Halkla İlişkiler Nedir ? sorusuna bakıldığında artık Halkla İlişkiler teriminin kendi başına yalın kaldığı görülmekteydi. Böylece yeniden biçimlenip Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü meydana geldi. Peki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Nedir ? soruna  gelirsek, yeni trend ve kurum politikaları ile beraber marka değeri, vizyon ve misyon anlayışı gibi soyut gerçekler önem kazandı.

Kurumlar için bu soyut gerçekliğin iskeletini oluşturmak da iletişim uzmanlarına bırakıldı. Tanıtım çalışmaları da  dolaylı bir şekilde Halkla İlişkiler alanına girmiş oldu.  Halkla İlişkiler ve Tanıtım, geleneksel olarak sadece broşür, afiş temaları ya da basın bültenleri yazmak değil;

kurumların itibar yönetimiyle beraber, proje ve kampanya süreçlerini de etkili bir şekilde ele alıp yönetebilmelerini gerekli kılındı. Böylelikle kurum ve kuruluşların marka değerlerine ve kurum faaliyetlerine önem vermesi ile yeni bir anlaylayış olan “ itibar yönetimi ”  Halkla İlişkiler ve Tanıtım’ la başlamış oldu.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Nedir ?

Halkla İlişkiler ve Tanıtımın 60 Yıllık Serüveni – PR mission

Gel görün ki, zaman geçiyor ama halkla ilişkiler uzmanlarının görev ve sorumlulukları bitmiyor; aksine var olanların üstüne kat ve kat yenisi ekleniyor. Halkla İlişkilere getirilen yeni güncel sürüm, bu alanda çalışacak kişilerin kreatif bir yönlerinin olması gerektiğinin altını çiziyor. O halde bu yeni Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Nedir ? 

Kurum ve şirketlerin, imajını yaratmaktan yaratılan bu imajın hedef kitle ile buluşurulmasına kadar tüm sürecin pazarlamasını yapan, reklamcılık ağını yöneten ve geliştiren birimdir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölüm mezunları. firmaların kurumsallaşması, markalaşması ve ürün pazarlamalarının artırılması için en iyi tanıtım çalışmalarını yapmaktadır. Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, birçok alanı aynı ayda yönetip süreci takip etmektedir.

Halkla İlişkilerin annesi – Betul Mardin

Burada diğer Halkla İlişkiler akımlarından farklı olarak, bu alanda çalışacak kişilerin belli düzeyde tasarım ve görsel iletişim bilgisine sahip olması gerekmektedir. Şirketler, pazar piyasasında kendilerini gösterebilme ve var olan piyasa yarışından galip çıkabilmek için, kurumlarının tanıtılması ve beğenilip takdir edilen bir firma olmasını hedeflerler. Bu noktada Halkla İlişkiler ve Reklamcılık dalı altında görev alan kişilerin, yaptıkları çalışmaları iyi pazarlayıp reklamını yapabilmeli, çalışmaları yönetebilmeli ve düzenleyebilmesi için gerekli temel tasarım programları ile görsel sanatları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Esas nokta burada reklam çalışmalarını yapacak kişi halkla ilişkiler uzmanı değildir. Halkla İlişkiler uzmanın burada ki ana görevi, doğru yönlendirme ve briefleri verebilmesidir. Bu nedenle temel bilgi sahibi olması gerekir. ( yani, her şeyi biliyordur diye Halkla İlişkiler uzmanına bırakılmamalıdır. Reklamı yapan değil. reklam sürecini destekleyen, yöneten birbirimdir.) Böylece yeni tren olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılığı, Halkla İlişkiler Nedir ? sorusu eşliğinde cevaplamış olduk.

NOT: Halkla ilişkiler Çalışmalarının, reklamdan en büyük farklı; halkla ilişkilerin uzun vadeli bir etki yaratması, reklamın ise kısa vadede etkili bir sonuç vermesidir.

Halkla ilişkilerin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Halkla İlişkilerin Gücü – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dijital dünyanın ve teknolojinin ilerlemesi ile halkla ilişkilerin görev ve sorumlulukları gelişti. Halkla İlişkiler Nedir ? soruyla başladığımız yazıya devam ederken halkla ilişkilerin görev ve sorumluluklarını da değinmemiz gerekmektedir. Bölüm itibariyle diğer ilgili alanlar hakkında da fikir sahibi olabilmemiz gerekmektedir.

Bu anlamda meslekte görev alacak kişilerin meraklı, araştırmacı karakterlerde; kültürlü, vizyon sahibi kişilerinn olması beklenmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları artık  klasik anlamda yalnızca iletişim ve tanıtım çalışmalarını yürütmemektedir. Meslekte görev alacak kişilerin alanlarına dair donanımlı olmasının yanında, yeni medya, E-ticaret, web geliştirme, sosyal medya gibi iletişimin dijitale evrildiği yenilikçi iletişim kanalları hakkında da bilgi ve yeterliliği olması gerekir.

Halkla ilişkiler, yönetimin yan birimi olup şirketlerin halka açılan yüzleridir; her daim göz önündedirler. Bu nedenle durumlara karşı hazır ve sakin kalabilmeleri, işlerini de bu doğrultuda ilerletmelidirler. Dediğimiz gibi Halkla İlişkiler çok fonksiyonlu bir disiplindir.  Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle beraber güncel iletişim kavramına da ayak uydurmalıdır. Yalnızca alt başlıklar ile sıralayarak görev ve sorumlulukları bulunmamaktadır, Çalıştığı şirkete ve görev aldığı pozisyona göre birçok birimi destekleyen sorumlulukları var olabilmektedir.

Yine de genel sorumluluk alanları sıralanacak olursa,

 1. Şirket ve kurumların, marka kimliğini, değerlerini bilinir hale getirmek,
 2. Tanıtım stratejileri ve kampanya süreçlerini planlayabilmek.
 3. Müşteri İlişkileri Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Potansiyel kriz sürecini, interaktif ve proaktif bir şekilde ele alabilmek.
 5. Güçlü bir network, medya ve basın  ağına sahip olmak.
 6. Sürdürülebilir stratejik tasarlanmış iletişim planı oluşturmak.
 7. Şirket ile ilgili tartışma yaratan konulara yönelik kamu destek kampanyaları planlamak,
 8. Halkla ilişkiler personelinin faaliyet ve çalışmalarını koordine edebilmek.
 9. Firma bilgileri gizliliği ve ihlalini korumak.
 10. Etkili sosyal sorumluluk çalışmaları ve kampanyaları yürütebilmek.
 11. Dijital iletişim trendlerine hakim olabilmek.
 12. Yeterli düzeyde görsel tasarım yapabilmek.
 13. İş takibi ve sürecini yönetmek.

Halkla İlişkiler Nedir ? Sorusu başlığında konuyu özetledik ve sizlere anlattık. Günümüzde birçok meslek dalının içinde yer alıp özellikle kurumsal alanlar da baskın faaliyet gösteren bir yönetimdir. Halkla ilişkiler ve tanıtım ne iş yapar ? diye çok düşünmeyin; halkla ilişkiler iş ilanları çokça yayınlanmaktadır. Teknolojinin önem kazandığı bu dönem de dijital iletişimin dönemide artmıştır. Halkla İlişkiler uzmanı ya da Kueumsal İletişm uzmanları alanlarında iyi bir donanıma sahip olurlarsa kendilerini göterip başarıya ulaşacaklardır.

CPR Nedir ?

CPR Nedir ? Sorusunun cevabı, PR gibi Corporate Public Relations da CPR şeklinde kısaltılmış ve Türkçe anlam olarak ‘’Kurumsal iletişim’’ adıyla dilimize geçmiştir.

Piar Nedir ?

Piar Nedir ? Sorusunun cevabı, Halkla İlişkiler biliminin temeli, Amerika’da atılıp Public Relations olarak ingilizceden gelmektedir.

Halkla İlişkiler Nedir ?

Halkla İlişkiler nedir ? Sorusunun cevabı, insanoğlunun yaratılışından bu yana içinde olup bildiği  bir kavram olsa da ilk olarak modern ve temel kurucusu, Amerikalı bir reklam uzmanı olan Ivy Lee’dir.  Ülkemizde ise  Betül Mardin’in temsilciliği ile tanınmış bir bölümdür. Halkla İlişkiler, kurum içi ve kurum dışında ayrı ayrı yürütülen iletişim ve tanıtım çalışmalarını yürütmektedir.

CPR Ne Demek ?

CPR Ne Demek ? Sorusunun cevabı Corporate Public Relations şeklinde açıklanmakta ve kurumsal iletişim anlamına gelmektedir.

5 3 oylar
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
5 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Satır içi Geri Bildirimler
View all comments
Aley
Aley
8 ay önce

Halkla ilişkiler nedir hakkında yazdığınız yorum, benim için çok yararlı oldu teşekkürler.

çilek
çilek
6 ay önce

piar nedir halkla ilişkiler nedir konusunda ödevim vardı çok yardımcı oldunu zteşekkürler ayrıca cpr nedir sorusunun cevabını da almış oldum. Halkla ilişkiler konusuna dair gayet iyi bir makale örneği.

trackback

[…] İlgili yazımıza bakabilirsiniz: Halkla İlişkiler Nedir ? […]

trackback

[…] İlgili Yazımıza bakabilirsiniz: Halkla İlişkiler Nedir ? […]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
ANA SAYFA
5
0
konu hakkında düşüncelerinizi bize iletebilirsinizx
()
x