Pazarlama stratejileri, mevcut kaynaklar ile belirlenen satış hedeflerine ulaşıp karlılığı artırma ve rakipleri arasında en iyisi olmaya çalışmak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Bu nedenle ürünümüz için en iyi strateji belirlemek hayati önem taşıyacaktır. Peki doğru stratejiyi belirlemek için nasıl bir yola ve neler ihtiyaç duyacağız?

Öncelikle stratejimizi belirlerken ürünümüzü her ayrıntısını iyi biliyor olmamız gerektiğidir. Sonrasında bu ürün hedef pazardaki araştırmasının yapılmasıdır. Demografik özellikler burada çok önemli. Çünkü ürünün kime hitap ettiğini bilmek hedef kitle üzerinde yapılan araştırmayla yapacağımız pazarlama stratejisinde önemli bir kaynak sunacaktır. Bunun haricinde pazarlama stratejimizde üründen uzun dönemde bize ne kazandıracağı hakkında öngörüde bulunmak yapacağımız stratejimizin kalitesini artıracaktır.

Pazarlama stratejisinde izlenecek birçok yöntem mevcuttur ama temelde kullanılan bazı stratejik ve teknik yollar vardır. Bunlardan en önemlilerini sıralayacak olursak,

SEO Hizmetleri

Pazarlama stratejileri olarak ilki, SEO stratejileri ile markamızın dijital dünyada bilinirliğini ve güvenirliğini arttırabilirsiniz. İnsanlar Google de ürünlerinizle ilgili aratma yaptığında ilk sırada çıkıp size ulaşmasını istiyorsanız doğru SEO çalışmaları ile buna erişmeniz mümkün olacaktır.

Infulencer Reklam

Pazarlama stratejileri günümüz sosyal medya için kullanım popülerliği ile en fazla tercih edilen stratejidir. Kişiler o ürünü almazsa bile takip ettikleri kişinin paylaştığı linki merak ederek tıklayıp ürün hakkında bilgi edinmiş olacaktır. Bu saye de bile ürünleriniz ve markanızla potansiyel müşterilere ulaşmış ve kitlelerin aklında kalmış olacaksınızdır.

Pazarlama stratejileri

Sosyal Medya Stratejisi

Ürünün doğrudan pazarlanmasını sağlamaktadır. Burada ürün sahibinin ürün ile arasında herhangi bir kişi olmadan sosyal medyada açtığı hesap üzerinden gönderiler paylaşarak ürünü tanıtıp satışını gerçekleştirmesine olanak sunmaktadır. Ücretsiz olması ayrıca artı bir özelliktir.

Halkla ilişkiler Çalışmaları

Ürünün belirlenen hedef kitleye, medya üzerinden tanıtım faaliyetleri için başvurulan çalışma sitilidir. Bu çalışmalar ürün için güvenirliliğinin ve bilirliğini artırmada iyi bir stratejiye sahip. Halkla ilişkiler çalışmasının en önemli faktörü, uzun vadeli olup daha kalıcı ve kesin çözümler sunmasıdır. Burada yapılan etkile iletişim ve ürün konumlandırması ile satışlarınız üzerinden yüksek oranda kar elde edebilir ve müşterileriniz ile daha yakından bir bağ kurabilirsiniz.

Bu örnekler pazarlanacak ürün ve kampanyaya göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Burada atılacak adımları belirlediğiniz hedef kitleye göre yönlendirmeniz ve pazarlama taktiklerinizi de bu sürece göre belirlemelisiniz.

Pazarlama Karması Unsurları

Pazarlama karması, pazarlama strateji oluşturulmadan önce sadece üretim kısmıyla ilgilenilen bölümdür şeklinde ifade edebiliriz. Yani ürünün tüketiciye nasıl sunulacağı ile ilgili planların yapıldığı kısımdır. Burada ana dört değişkenden bahsedebiliriz bunlar;

ürünfiyat
tutundurmadağıtım
Pazarlama Karması Unsurları

Bu ifadeler İngilizce’ den gelmektedir. Tam çeviri anlamını incelersek,

değişkenleridir ve bu değişkenlere pazarlamanın 4p si de denilmektedir. Sadece 4p ile kalmayıp 5p,8p ve 11p den de oluşabilmektedir. Pazarlama karması unsurları olan bu değişkenlerin içeriklerinin iyi belirlenmesi yapacağımız pazarlama stratejisinin temelini oluşturacaktır.

Pazarlama Karması Bileşenleri

Pazarlama karmasının bileşenleri nedir? Diye bakacak olursak. Bunlar;

 1. Ürün: hedef pazardaki malımız veya hizmetimizdir
 2. Fiyat: ürün için para cinsinden ödenen bedeldir.
 3. Dağıtım: tüketicinin ürüne nereden ve nasıl ulaşacağının belirlenmesidir.
 4. Tutundurma: hedef pazarda daimî şekilde nasıl kalacağımıza yönelik stratejilerin oluşturulmasıdır
 5. Hedef kitle
 6. Süreç
 7. Fiziksel kanıt
 8. Alıcıya yönelik pazarlama

Yukarıda belirtilen pazarlama karması stratejileri temel bazda sıralanmıştır. Pazarlama ve ürün kampanyanıza göre değişkenlerden daha fazla uzatılabilir.

Gerilla Pazarlama

Gerilla pazarlama denilince akla ilk gelen alışılmadık slogan, reklam, görsel. tasarım… vb şeylerdir. Çünkü burada kullanılan yöntemlerin sıra dışı ve ilk anda akla gelmeyen etkilerin olmasıdır. Bu stratejin temelinde yaratıcılık vardır. Kişinin hayal gücü ne kadar etkin ise düşük maliyetler ile büyük başarılar elde edilebilir. Bu nedenle küçük firmaların büyük firmalarla olan rekabetinde önemli bir faktördür.

Gerilla pazarlamasındaki temel unsur ilgi çekici ve kişisel etkileşimin olmasıdır. Beklenmedik bir anda ortaya çıkması ve kişilerin etkilenmesiyle bir anda kişiler arası etkileşim ile birbirlerine anlatılarak viral olma potansiyelini yükseltmektedir.

Bu kadar avantajın yanında dezavantajlarda mevcuttur alışılmışlığın dışına çıktığı için anlaşılamayabilir ve yanlış yorumlanabilir. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi gerilla pazarlama örnekleri:

 • İnsan yardım kampanyası, alışveriş yaparken market arabasına yerleştirilmiş Afrikalı bir çocuğun afişi var.
 • 3M yüksek güvenlikli cam camın içi 1 milyon dolarla dolu ve kırarsanız bu para sizin.
 • Nike insanların daha fazla egzersiz yapmaya teşvik etmek için bankların oturak kısmını kaldırıyor
 • Mc Donald’sa büyük bir yay geçidine paket patates kızartmasına dönüştürdü
 • Mini Cooper çöpe atılmış mini Cooper kutularından mini cooperlerin nasılda kullanışlı olduğunu gösteriyor
 • Frontline köpekler için pire ve kene önleme ürünleri satan marka kamusal bir alanın tabanına kocaman bir alanın kendini kaşıyan bir köpek resmi yerleştirdi çok sayıda insanın geçti o alanda yukarda bakanlar için köpek böcek yanılsamasını yaratıyordu.

Bu ve benzeri birçok çalışma gerilla pazarlama için örnek gösterilebilir. Çevre sorunları için broşür dağıtmak artık çok geride kaldı bir yeşil pazarlama alanında yapılacak çalışmalarda kullanılacak gerilla pazarlamalarıyla daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.

İlginizi çekebilir: Amazon Dropshipping

Niş Pazarlama

Pazarlama stratejileri içinde yer alan niş pazarlama ürünün bulunduğun pazardaki küçük bir hedef kitleyi düşünerek tüketicinin güvenini kazanmak ve ayrıca kar getirisini yükseltebileceğine inanması ürün üzerindeki daha önceden fark edilmemiş eksikleri gidermek ve geliştirmektir. Peki niş pazarlama örnekleri nelerdir ?

Perwoll deterjan parkasının siyah kıyafetlere özel deterjan yapması, Lefty’s adındaki bu dükkân sadece sol elini kullananlara yönelik ürün bulundurması gibi markaların özelleştirerek yaptığı çalışmalar bu kategoride yer almaktadır.Unutmamak gerekir ki her bir pazarlama stratejisi büyük kesimleri dikkate alınarak yapılırken niş pazarlama küçük bir hedefe yönelik eksikliği gidermek için yapılmaktadır.

Yeşil Pazarlama

Öncelikle bu pazarlama kategorisinin tarihine bir göz atacak olursak, Yeşil pazarlama ilk olarak 1975 yılında Amerika Pazarlama Birliği’nin düzenlediği ‘ekolojik pazarlama’ isimli seminer sırasında konuşuldu ve günümüze kadar gelerek literatürdeki yerine adını yazdırdı

Pazarlama stratejileri açısından çevreci pazarlama diğer bir adıyla “ekolojik pazarlama” ile anılan yeşil pazarlama, ürünlerin çevre dostu, sürdürülebilirliğini destekleyen pazarlama ve reklam kampanyalarının yapılmasıdır. ürünün materyalinden üretimi, ambalajı, ve lojistik süreçlerine kadar tüm sürecin çevre ile uyumlu ve zara vermeden satışa sunulmasını içermektedir.

Pazarlama stratejileri içinde yer alan yeşil pazarlamaya yönelik örnekler verirsek, üretilen mal ve ürünlerin düşük emisyon yapılarak satışa sunulması, ürün ambalajının geri dönüştürülebilir malzeme, madde ve kaynaktan yapılıyor olması gibi anlamları içeren reklamları yeşil pazarlamaya örnek olarak sunulabilir. Ek olarak reklamdan ziya da sosyal sorumluluk projesi kapsamında şirketler satış gelirlerinden elde ettiği bir miktar kazancı ağaç dikmek gibi çevresel fayda sağlayan işlere kullanarak da pazarlama taktiği ve stratejisi geliştirebilir.

Pazarlama stratejileri ne demek ?

Pazarlama stratejisi ne demek ? Sorunun cevabı, mevcut kaynaklar ile belirlenen satış hedeflerine ulaşıp karlılığı artırma ve rakipleri arasında en iyisi olmaya çalışmak için yapılan çalışmalar bütünüdür.

Pazarlama stratejilerini neler belirler ?

Pazarlama stratejilerini neler belirler ? Diye bakacak olursak;
Ürün: hedef pazardaki malımız veya hizmetimizdir
Fiyat: ürün için para cinsinden ödenen bedeldir.
Dağıtım: tüketicinin ürüne nereden ve nasıl ulaşacağının belirlenmesidir.
Tutundurma: hedef pazarda daimî şekilde nasıl kalacağımıza yönelik stratejilerin oluşturulmasıdır
Hedef kitle
Süreç
Fiziksel kanıt
Alıcıya yönelik pazarlama

Pazarlama Unsurları Nelerdir ?

Product (ürün),
Price (fiyat),
Place (dağıtım)
Promotion (tutundurma )

Pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur ?

Pazarlama stratejisini oluşturmak için 4p yöntemi kullanılabilir, Ürün- Fiyat – Tutundurma – Dağıtım

Pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur ?

Hedef belirleyin

Bu adımda, ilgili hedef kitlenizi belirleyin.

Pazarlama analizinizi yapın.

Bu adımda, doğru pazarlama taktiğini seçin.

Müşterilerinize odaklanın.

Bu adımda, etkili bir iletişim kullanarak müşterinizle bağ kurun

Ürünlerinizi ve kaynaklarınızı tanıyın.

Bu adımda, ürününüzün özelliklerini bilin

Yöntemlerinizi belirleyin.

Bu adımda, etkili bir yol haritası ve planlama seçip yöntemler geliştirin.

Bütçenizi belirleyin.

Bu adımda, En uyguna bir maliyet raporu çıkarın.

Stratejinizi oluşturun.

Bu adımda, taktik ve stratejinizi oluşturun.

                             

4 3 oylar
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Satır içi Geri Bildirimler
View all comments
Gamze
Gamze
1 yıl önce

Pazarlama hakkında güzel bir yazı örneği olmuş projem için kaynak oldu

Ayfer
Ayfer
1 yıl önce

Pazarlama stratejilerinden gerilla pazarlamayı araştırırken yazınızı gördüm. Gayet açıklayıcı bir yazı olmuş teşekkürler :))

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
2
0
konu hakkında düşüncelerinizi bize iletebilirsinizx