Kitle iletişim araçları hangileri? Kitle iletişim araçları neye denir? Kitle iletişim araçları sırasıyla nelerdir? Kitle iletişim nelerdir? kitle iletişim araçları nelerdir geçmişten günümüze kitle iletişim araçları nelerdir? görsel ve işitsel kitle iletişim araçları nelerdir sözlü kitle iletişim araçları neler olabilir kitle iletişim araçlarını kullanırken hangi hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır? kitle iletişim araçlarının aşamaları kitle iletişim araçlarının yararları ve zararları nelerdir

Kitle İletişim Araçları Nelerdir ? Kitle iletişim araçları, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak bilgi, haber ve mesajların aktarımını sağlayan araçlardır. Bu araçlar, geniş kitlelere hitap ederek iletişim sürecinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kitle iletişim araçları nelerdir? Soruna yanıt arayanlar için konuyu özetleyen bir PDF hazırladık. Buradan hızı bir şekilde bilgi edinebilir ve önemli noktalara ulaşabilirsiniz.

 1. Görsel Kitle İletişim Araçları: Görsel kitle iletişim araçları, görsel unsurlarla bilgi ve mesajları aktaran araçlardır. Televizyon, sinema, video, DVD, poster, afiş, broşür, gazete, dergi, kitap, gibi araçları içerir.
 2. Sözlü Kitle İletişim Araçları: Sözlü kitle iletişim araçları, birebir veya küçük gruplar halinde yapılan konuşma, sunum, panel, söyleşi, seminer, gibi etkinlikleri içerir.
 3. İşitsel Kitle İletişim Araçları: İşitsel kitle iletişim araçları, sesli unsurlarla bilgi ve mesajları aktaran araçlardır. Radyo, müzik çalarlar, podcast, gibi araçları içerir.

Kitle iletişim araçları tanımı nedir ? Diye bakarsak, kitle iletişim araçlarının tanımı: Kitle iletişim araçları, toplu olarak büyük kitlelere mesaj, bilgi, haber, eğlence ve diğer iletileri iletmek için kullanılan medya ve iletişim araçlarıdır. Bu araçlar, farklı türlerde ve platformlarda bulunabilir ve televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap, sinema, internet, sosyal medya, billboardlar gibi birçok farklı formda olabilir. Kitle iletişim araçları, yaygın bir şekilde kullanılarak toplumlara ulaşma, bilgilendirme, eğitme, etkileme ve iletişim kurma imkanı sağlar.

Kitle iletişim araçlarının tarihçesi, insanlık tarihi kadar eski olup, ilk olarak sözlü olarak gerçekleşen iletişim biçimleri ile başlamıştır. Daha sonra yazının icadı ile birlikte, yazılı iletişim araçları ortaya çıkmıştır. İlerleyen yıllarda, radyo, televizyon, internet ve sosyal medya gibi teknolojik gelişmelerle birlikte, kitle iletişim araçları daha yaygın ve etkili hale gelmiştir.

Kitle İletişim Araçları Nedir ?

Kitle iletişim araçlarının kullanımında, bazı hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu hak ve sorumluluklar, toplumda yaşanan olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılması, etik ilkelerin gözetilmesi, kişilik haklarının korunması, toplumsal değerlerin ve kültürün korunması gibi konuları içerir.

Kitle iletişim araçları, birçok yararı ve zararı da beraberinde getirir. Yararları arasında, hızlı ve etkili bir şekilde bilgi ve mesajların yayılması, toplumda farkındalık yaratılması, demokratik katılımın artması, haber ve bilginin anında paylaşılması gibi konular bulunurken, zararları arasında, yanıltıcı ve manipülatif bilgi ve mesajların yayılması, özel hayatın ihlali, toplumsal değerlerin yozlaşması, kültürel kimliğin kaybı, bağımlılık ve zaman kaybı, bilgi kirliliği gibi konular yer alır.

Kitle iletişim araçları aşamaları ise genel olarak üçe ayrılır;

 1. Üretim Aşaması: Üretim aşaması, bilgi ve mesajların hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada, bilgi, haber, belgesel, dizi, film, müzik, fotoğraf gibi içerikler hazırlanır.
 2. Dağıtım Aşaması: Dağıtım aşaması, hazırlanan içeriklerin kitlelere ulaştırıldığı aşamadır. Bu aşamada, televizyon, radyo, gazete, dergi, internet, sosyal medya gibi araçlar kullanılır.
 3. Tüketim Aşaması: Tüketim aşaması, hazırlanan ve dağıtılan içeriklerin kitleler tarafından tüketildiği aşamadır. Bu aşamada, izleme, dinleme, okuma, yorum yapma, paylaşma gibi aktiviteler gerçekleşir.

Sonuç olarak, kitle iletişim araçları, toplumun bilgiye erişimini kolaylaştıran, haber ve mesajların hızlı ve etkili bir şekilde yayılmasını sağlayan önemli araçlardır. Ancak, bu araçların kullanımında dikkatli olunması, doğru ve tarafsız bilgi ve mesajların paylaşılması, toplumsal değerlerin ve kişilik haklarının korunması gibi konuların gözetilmesi gerekmektedir.

Kitle iletişim araçlarının yararları ve zararları

kitle iletişim özellikleri ile birlikte yararlarına da bakacak olursak;

 • Bilgiye erişimi kolaylaştırır: Kitle iletişim araçları sayesinde, haberler, bilgi, kültür ve eğitim gibi konularda toplumun geniş kesimlerine ulaşmak mümkün olur.
 • Hızlı ve etkili bir şekilde mesaj yayılmasını sağlar: Kitle iletişim araçları, haberlerin, mesajların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayarak, toplumda farkındalık yaratır ve hızlı bir şekilde tepki verilmesini sağlar.
 • Toplumsal farkındalığı artırır: Kitle iletişim araçları, toplumda farkındalık yaratır ve insanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.
 • Eğitici ve öğretici bir işleve sahiptir: Kitle iletişim araçları, topluma eğitici ve öğretici bir işlev sunar. Belgeseller, ders programları, kültürel ve sanatsal içerikler gibi çeşitli programlar, toplumun kültür seviyesinin artmasına katkı sağlar.

Kitle İletişim Araçları

kitle iletişim özellikleri ile birlikte en yaygın kullanılan kitle iletişim araçları ve türleri nedir diye bakıp inceleyecek olursak şunlardır;

 • Televizyon
 • Filmler
 • Kitaplar, Dergiler, Gazeteler ve Dergiler
 • Radyo
 • Reklam
 • Gazeteci
 • Sosyal Medya
 • Fotoğrafçılık
 • Topluluk Radyosu, Podcastler gibi Ses Medyası
 • Web siteleri, video oyunları, dijital reklamlar vb. Etkileşimli Medya.

tablo şekilde kitle iletişim araçlarını da gösterip pekiştirelim.

GazeteciFilmlerRadyoKitaplar, Dergiler, Gazeteler ve DergilerTopluluk Radyosu, Podcastler gibi Ses Medyası
Sosyal MedyaTelevizyonReklamFotoğrafçılıkWeb siteleri, video oyunları, dijital reklamlar vb. Etkileşimli Medya.
Kitle İletişim Araçları Nelerdir

Kitle İletişim Araçları Hangileri?

Kitle iletişim araçları: Kitle iletişim araçları, büyük kitlelere mesaj, bilgi, haber, eğlence ve diğer iletileri iletmek için kullanılan medya ve iletişim araçlarıdır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap, sinema, internet, sosyal medya, billboardlar gibi birçok farklı türde kitle iletişim aracı bulunmaktadır. Kitle iletişim araçları, insanlar arasında iletişim kurma, bilgi edinme, eğlenme, düşünceleri ve fikirleri paylaşma gibi önemli rolleri üstlenir.

1. Sınıf Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

sınıf kitle iletişim araçları: 1. sınıf kitle iletişim araçları, genellikle daha yaygın ve temel kitle iletişim araçlarını ifade eder. Örneğin, televizyon, radyo, gazete, dergi gibi ana akım medya, 1. sınıf kitle iletişim araçları olarak kabul edilir. Bu tür medya, geniş kitlelere ulaşma potansiyeli yüksek olan ve genellikle yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarıdır.

Kitle iletişim araçları nelerdir 5 sınıf? Kitle iletişim araçları 5. sınıf: “5. sınıf kitle iletişim araçları” ifadesi, genellikle belirli bir sınıflandırma veya kategorizasyon sistemini ifade etmektedir. Ancak, yaygın olarak kullanılan bir “5. sınıf” kategorisi kitle iletişim araçları için genellikle kullanılmamaktadır. Bu nedenle, bu ifade daha spesifik bir anlam taşımamaktadır.

İletişim araçlarını kullanırken haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir ?

Kitle iletişim araçlarını kullanırken hak ve sorumluluklarımız nelerdir ? Sorusunu yanıtlayacak olursak, Kitle iletişim araçlarını kullanırken haklar ve sorumluluklar: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, kullanıcıların bazı haklara ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Kitle iletişim araçlarını kullanırken, aşağıdaki haklara dikkat etmek önemlidir:

 • İfade özgürlüğü: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, kullanıcılar kendi düşüncelerini, fikirlerini ve ifadelerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir. Bu, haberler, yorumlar, görüşler ve diğer içerikler üzerinde özgürce ifade kullanma hakkını içerir.
 • Bilgiye erişim hakkı: Kitle iletişim araçları kullanıcıları, doğru ve güvenilir bilgilere erişme hakkına sahiptir. Kitle iletişim araçlarının doğru ve güvenilir bilgi sunma sorumluluğu bulunmaktadır ve kullanıcılar da doğru bilgilere erişim hakkına sahiptir.
 • Mahremiyet hakkı: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, kullanıcıların mahremiyet hakkı önemlidir. Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda kullanıcıların hakları bulunmaktadır.
 • Çeşitlilik ve temsil hakkı: Kitle iletişim araçları, farklı kültürler, toplumlar, gruplar ve bireyler arasında çeşitlilik ve temsiliyeti sağlama sorumluluğunu taşımaktadır. Kullanıcılar, kitle iletişim araçlarının farklı bakış açılarını, kültürel çeşitlilikleri ve temsiliyeti yansıtmasını bekleyebilirler.

Kitle iletişim araçlarını kullanırken aynı zamanda kullanıcıların belirli sorumlulukları da bulunmaktadır. Bunlar şunlardır:

 1. Doğru ve güvenilir içerik paylaşma sorumluluğu: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, kullanıcılar doğru ve güvenilir içerikleri paylaşma sorumluluğuna sahiptir. Yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek, haber kaynaklarını doğrulamak ve güvenilir kaynaklardan bilgilere ulaşmak önemlidir.
 2. Başkalarının haklarına saygı gösterme sorumluluğu: Kitle iletişim araçları kullanıcıları, başkalarının haklarına saygı gösterme sorumluluğunu taşımaktadır. Özellikle, başkalarının mahremiyetini ihlal etmek, iftira, hakaret, nefret söylemi gibi olumsuz içeriklerden kaçınmak önemlidir.
 3. Etik kullanım sorumluluğu: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, etik kurallara uyma sorumluluğu bulunmaktaktadır. Kullanıcılar, etik değerlere uygun davranmak, çıkar çatışması yaşamamak, taraflı veya yanlış bilgilendirici içerikler yaymamak gibi etik standartlara dikkat etmelidir.
 4. Toplumsal duyarlılık sorumluluğu: Kitle iletişim araçlarını kullanırken, toplumsal duyarlılık sorumluluğu taşımak önemlidir. Kullanıcılar, toplumun değerlerine saygı göstermeli, hoşgörü ve saygı çerçevesinde iletişim kurmalı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarlarına zarar veren içeriklerden kaçınmalıdır.

İletişim araçlarını kullanırken bazı haklarınız ve sorumluluklarınız bulunmaktadır. İşte iletişim araçlarını kullanırken dikkate almanız gereken haklar ve sorumluluklar:

Kitle iletişim araçlarını kullanırken haklarımız:

 • Haber alma hakkı: İletişim araçları sayesinde haber ve bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır. Doğru, tarafsız ve güvenilir haberlere erişebilme hakkınızı kullanabilirsiniz.
 • Düşüncelerinizi ifade etme hakkı: İletişim araçları, düşüncelerinizi ifade etme ve paylaşma özgürlüğünüzü destekler. Farklı görüşlere saygı duyulmalı ve ifade özgürlüğü hakkınız korunmalıdır.
 • Özel hayatın gizliliği hakkı: İletişim araçlarının kullanımı sırasında özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerinizin gizliliğine dikkat etme hakkınız bulunmaktadır.

Kitle iletişim araçlarını kullanırken haklarımız sorumluluklarınız:

 1. Etik kullanım: İletişim araçlarını kullanırken etik kurallara uygun davranmanız gerekmektedir. Yanlış veya yanıltıcı bilgi yayma, iftira, nefret söylemi gibi etik dışı faaliyetlerden kaçınmalısınız.
 2. Yasalara uygunluk: İletişim araçlarını kullanırken yasaları ihlal etmemeniz gerekmektedir. Fikir ve ifade özgürlüğü, başkalarının haklarına saygı duyma ve yasa dışı faaliyetlere karışmama gibi yasal sorumluluklara uymalısınız.
 3. Tarafsızlık ve doğruluk: Haber yapma veya paylaşma gibi iletişim faaliyetlerinde tarafsızlık ve doğruluk prensiplerine uymanız önemlidir. Haberleri doğru ve güvenilir kaynaklardan kontrol etme, yanlış bilgileri yaymaktan kaçınma sorumluluğuna sahipsiniz.
 4. Toplumsal duyarlılık: İletişim araçlarını kullanırken toplumsal duyarlılık göstermeniz gerekmektedir. Nefret söylemi, ayrımcılık veya şiddeti teşvik eden içeriklerden kaçınma ve toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurma sorumluluğunu taşımalısınız.

İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğunuz haklara saygı göstermeniz ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz, sağlıklı bir iletişim ortamının sürdürülmesine katkıda bulunur.

Kitle İletişim Araçları İşlevleri

Çağdaş ve modern dünya içinde kitle iletişim araçlarının birçok avantajı var olmaktadır. Hızlı, aktif iletişimin sağlanmasından demokratik, siyasal propagandaya kadar, farklı işlevlerde kullanımı mevcuttur. Kitle iletişim araçlarının etkisi ve insanlar üzerinde ki büyük etkisinin çeşitli avantajları ve faydaları vardır. Bunlar:

 • Geniş Kitlelere Hitap Eder: Dünyanın küresel bir köy haline gelmesinde büyük bir önem ve ön ayak olan dijital ağ platformları yani sosyal medya, kitle iletişim araçlarının farklı bir türüdür. İnstagram, youtube, twitter, whatsapp, telegram gibi sosyal medya ağları, insanların, kurumların, hükümetlerin ve tüm dünyanın birbiriyle bağlantılı kalması için kontak bir bağ hale gelmiştir.
 • Farklı Kültürlerin Yayılmasında rol oynar: Kitle iletişim araçlarının özellikleri ile sanat, kültür, tiyatro, ve sporun dünyanın her köşesine yayılmasından duyulmasına kadar muazzam bir rol oynamaktadır. İnternetin etkisi ve gücü ile herkes yeni bir dil öğrenebilir ya da farklı bir kültür hakkında bilgi sahibi olabilir durumdadır. Hatta kullanıcılar istese fiziksel olarak bir yerden diğerine gitmeden dünyanın dört bir yanını dolaşabilir.
 • Bilgi Kütüphanesi: İnternet ağı bakıldığında büyük bir açık bilgi kaynağıdır. Arama motoru platformlarından başlayıp uçsuz bucaksız bir şekilde sosyal medya sistemlerine kadar ulaşan bu dijital veriler sayesinde yeni dil öğrenme, kitap okuma, gündemdeki haberleri okuma gibi farklı herhangi bir yerde herhangi bir şey öğrenilmesinde kitle iletişim araçları büyük bir rol oynamaktadır.
 • Sesinizi Duyurmanıza Yardımcı olur: Kitle iletişim araçları size kamuoyunun görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesine olanak tanır. Böylece kitleler üzerindeki spot ışığının parlatılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Özetle, sessizlerin sesi haline gelip yanında olur ve halkın kendini özgürce ifade etme hakkını kullanması için doğru imkan, olanak, platform sağlamış olur.

Bunlar olumlu ve iyi yönde özellikler olurken diğer yandan olumsuz olarak sahte haberlerin hızlı ve kolay yayılması, gizliliğin tehlikeye atılması, fiziki ya da ruhsal sağlık sorunları, sansürlü içerikler, konuların büyütülerek propaganda yapılması, dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı gibi siber saldırı olasılığı olan durumlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle bilinçli bir dijital vatandaş olmayı bilmemiz gerekir. Bu sayede kitle iletişim araçlarının olumsuz özelliklerinden etkilenmemiş oluruz.

Kitle İletişim Araçları Örnekleri

Kitle iletişim araçları nelerdir ? telefon kitle iletişim aracı mıdır ? Daha önceden güncel kalabilmek ve var olan haberleri öğrenebilmek için televizyon tek kaynak olarak görülmekteydi. Günümüzde ise çevrenizdeki olaylarlardan haberdar olup tepki verebilmeniz adına farklı ve yeni iletişim kanalları geliştirildi. Bu anlamda bu yeni araçlara örnekler verip açıklarsak, en yaygın olanlar;

 • Sosyal Medya
 • Dijital medya
 • İnternet,
 • Televizyon
 • Radyo
 • Gazeteler
 • Dergiler…

Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Sorusu ile beraber kitle iletişim araçlarının özelliklerine bakarsak, kitle iletişim kuramları, kitle iletişimi yoluyla daha geniş bir kitleye yaymak veya ulaşmak için çok çeşitli medya teknolojilerini içerir. Kitle İletişim Araçlarının başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kitle iletişim araçları, haberlerin iletilmesi, üretilmesi ve yaygınlaştırılması için hem teknik hem de kurumsal yöntemler oluşturmaktadır.
 • Daha geniş kitlelere veya kitlelere ulaşır ve bu nedenle kitle iletişim araçları olarak adlandırılır.
 • Kitle İletişim araçları toplumu etkileme gücüne sahiptir ve aynı zamanda toplumun kendisinde olanlardan da etkilenir.
 • Kitleye veya kitlelere içerik, medya platformu vb. Açısından çok çeşitli seçenekler sunulur. 

Kitle iletişim araçlarının Önemi

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Sorusu ile beraber bu araçların önemine de değinmek gerekir. Çağımızın yenilenen kültürü ile beraber, teknoloji ilerlemiş ve yeni medya ve iletişim araçları ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, farklı meslek ve iş kolları oluşmuş ve dönemin genç nüfusu bunu en etkin şekilde kullanan kesim haline gelmiştir. Böylelikle önünde ilerlemekte olan sektörün ve pazarın dikkatini çekebilmiş ve büyük marka ve pazarlar gençlerin başlattığı bu akımlara uyma mecburiyetinde kamıştır.

Yani yeni medya araçları (kamere, bilgisayar, telefon ve bunları destekleyen eşya ve araçlar ) ile sosyal medya ağları deteklenmiş ve büyük bir meslek grubu oluşmuştur. Buna en iyi örnek, ınfluencer ya da youtuber olarak anılan kişiler gösterilebilir. Hepsi de medya araçlarını etkin kullanıp sosyal medya da ürettikleri içerikler sayesinde ünlenip markalar tarafından desteklendi böyleye büyük bir gelir kapısı oraya çıktı ve viral etkiyle de diğer gençleri peşinden sürükledi.

KİA ,önemli güçlerinden bir güç sembolüdür ve günümüzün kitleler üzerinde etkisi olan bir silahtır. Yazılı, yayınlanmış ya da sözlü her türlü kitle iletişim aracı kulan iletişimin daha geniş bir kitleye ulaşması ve büyük bir etki yaratmasında etkilidir. En önemli ve baskın etkilerini sıralayacak olursak,

 • Medyaya nasıl biz gözle baktığımızı etkiler.
 • Dünyanın daha küçük, daha yakın görünmesine neden olarak küresselleştirir.
 • Mal ve hizmetlerin popülerliğini etkiler.
 • Temel olarak bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiştir.
 • Demokraside ve ulusun düzgün işleyişinde önemli bir öncüdür.
 • Medya toplumların bekçisidir.
 • Mirası, kültürel değerler, yenilik ve akımların diğer nesillere aktarılmasında etkilidir.
 • Gelişen tek. ve sosyal ağlar ile insanları bir araya getirmede büyük rol oynar.

Kitle İletişim Araçlarının Türleri

6 Ana Kitle İletişim aracı türü vardır. Bunlar:

Geleneksel MedyaBasılı MedyaElektronik / Yayın Medyası
Dış Ortam veya Ev Dışı Ortam (OOH)Transit MedyaDijital Medya / Yeni Medya /İnternet
Kitle İletişim Araçları Nedir

Tablo halinde hazırlanıp sunulan bu araçların özellikleri ve işlevleri değişebilir. Bu nokta da sayıları aratabilir.

Geleneksel Medya

Kitle iletişim araçları nelerdir ? İnsanlık tarih boyunca yerel dillerine ve kültürlerine bağlı olarak kendilerine özgü iletişim biçimleri ve yolları keşfetmiştir. Bu nokta da geleneksel medya, Toplumların geçmişten gelen gelenekleri ve kültürlerini nesiller boyunca aktarılmasında kullanılan en eski kitle iletişim araçlarındandır. Şunu diyebiliriz ki, toplumun inançlarından, geleneklerinden, ve yşayış biçimlerinden İletişim araçları geliştirilmiş ve geleneksel bir hal almıştır.

Basılı Medya

Yazılı ya da basılı medya var olan tüm bilgilerin haberlerin yazılı form haline gelmesiyle oluşmaktadır. Matbaanın bulunması ile birlikte bu akım giderek artmıştır ve ilk öncüsü gazetelerdir. Milattan önce basılı medya örnekleri ise el yazıları, kitabeler ve çok öncelerinde ise duvarlara çizilen serimler ve hiyografilerdir. Yani İnsan kendinin farklıda olduğu andan itibaren medya ve onun araçlarını, ilkelden modern bir şekile doğru kullanmış ve geliştirmiştir.

Elektronik / Yayın Medyası

Gazetelerin orjinal kitle iletişim araçları olarak kullanılmasından yüzyıllar sonra, radyo ve televizyonun ortaya çıkışı gerçekleşti. Radyo, savaşlar sırasında halkın yanı sıra spor ve eğlence için de birincil haber aracıydı. Televizyon icat edildiğinde, öncelikle haber dağıtımı için ve daha sonra TV şovları, canlı etkinlikler ve diğer eğlence amaçları için kullanıldığı için en etkili kitle iletişim aracı türü haline geldi.

Dış Ortam

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Bu aynı zamanda OOH veya “ Ev Dışı  Medya “ olarak da bilinir ve halk evlerinin dışındayken bilgi ve haber iletmeye odaklanır. Açık hava medyası, reklamların gösterilmesine ve bireylerin yeni ürünlere, bazı sosyal nedenlere veya toplumdaki herhangi bir gelişme ve değişime doğru çekilmesine önem verir. 

Kitle İletişim Araçları Nelerdir

Kitle iletişim araçlarını kullanırken hangi hak ve sorumluluklarımız bulunmaktadır?

Kitle iletişim araçlarını kullanırken bazı hak ve sorumluluklarımız vardır. Bunlar arasında:

 1. Doğru ve güvenilir bilgi vermek: Haberlerin doğru ve güvenilir olması, medyanın toplumun güvenini koruması açısından önemlidir.
 2. Kişilik haklarına saygı göstermek: Kitle iletişim araçları, kişilik haklarını ihlal etmemeli ve haberlerde kullanılan ifadeler özenle seçilmelidir.
 3. Toplumsal sorumluluk: Medya, toplumsal sorunlara dikkat çekmeli ve farkındalık yaratmalıdır. Bilgiye erişim hakkı: Herkesin bilgiye erişim hakkı vardır ve medya, bu hakkın kullanılmasını sağlamalıdır.
 4. Yayın yoluyla suç işlememek: Medya, yayın yoluyla suç işleyemez ve yalan haber yapamaz.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir ? hakkında gerekli tüm yazıları Genç İletişim sayfamızda yer verdik. Konuyla ilgili daha fazla merak ettiklerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz.


Kitle iletişim araçları neye denir?

Kitle iletişim araçları, haber, bilgi, eğitim, kültür, sanat ve diğer konularda toplumun geniş kesimlerine ulaşmak için kullanılan araçlardır. Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet, sosyal medya, sinema gibi araçlar kitle iletişim araçlarına örnek verilebilir.

Kitle iletişim araçları sırasıyla nelerdir?

Kitle iletişim araçları, tarihleri boyunca gelişim göstererek çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmıştır. Sıralama genel olarak şöyle olabilir: sözlü iletişim araçları (ateşin bulunması, çevresel işaretler, duman sinyalleri), yazılı iletişim araçları (kitaplar, gazeteler), görsel iletişim araçları (resim, fotoğraf, sinema, televizyon), işitsel iletişim araçları (radyo, müzik), dijital iletişim araçları (internet, sosyal medya).

Görsel ve işitsel kitle iletişim araçları nelerdir?

Görsel kitle iletişim araçları, görüntüleri kullanarak mesajlar ileten araçlardır. Sinema, televizyon, video, fotoğraf gibi araçlar bu kategoride yer alır. İşitsel kitle iletişim araçları ise sesleri kullanarak mesajlar ileten araçlardır. Radyo, müzik, podcast gibi araçlar işitsel kitle iletişim araçlarına örnek verilebilir.

Sözlü kitle iletişim araçları neler olabilir?

Sözlü kitle iletişim araçları, sözlü iletişim biçimleriyle mesajlar iletir. Örnek olarak konferanslar, söyleşiler, röportajlar, sözlü sunumlar ve toplantılar verilebilir. Bu tür iletişim araçları, belirli bir yerde ve zamanda gerçekleşir ve canlı izlenir veya dinlenir.

Kitle iletişim araçlarının aşamaları

Kitle iletişim araçları, tarihleri boyunca aşamalar halinde gelişim göstermiştir. Bu aşamalar genel olarak şu şekildedir:
İlk aşama: Sözlü iletişim araçları (ateşin keşfi, çevresel işaretler) İkinci aşama: Yazılı iletişim araçları (taş yazıtlar, kitaplar, gazeteler) Üçüncü aşama: Görsel iletişim araçları (resim, fotoğraf, sinema, televizyon) Dördüncü aşama: İnternet ve dijital iletişim araçları (web siteleri, sosyal medya, e-posta, mesajlaşma uygulamaları)

5 3 oylar
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
6 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Satır içi Geri Bildirimler
View all comments
asdas
asdas
2 yıl önce

Kitle iletişim araçları hakkında ki bu yazıyı okumaktan keyif aldım yeni bilgiler kattı teşekkürler 🙂

fizo
fizo
5 ay önce

kitle iletişim ile ilgili bu yazı fazla uzun ve detaylıydı :d üşenmeden yazılmış yani ancak ödevim için iyi oldu 😀 teşekkürler

zuzu
zuzu
3 ay önce

kitle iletişim araçları ile ilgili bu yazı ödevim için harika oldu sağlun

nurii
nurii
3 ay önce

çok fazla kitle iletişim aracı var. bunların hepsine maruz kalmak yorucu 🙁

sefo
sefo
3 ay önce
Yanıtla  nurii

evet ama kitle iletişim araçları sayesinde bir devrim bile yaratıldı. hitler tarafından. yani ne kadar çok o kadar fazla insan.

trackback

[…] Kitle İletişim Araçları Nelerdir ? yazısı konu ile ilgili olup dikkatinizi çekebilir. […]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
6
0
konu hakkında düşüncelerinizi bize iletebilirsinizx