Kitle iletişim araçları nedir

Kitle iletişim Nedir ?

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Sorusuna cevap aramaya devam edelim. Kitle İletişim araçları iletişim kurmayı veya kitlelere ulaşmayı amaçlayan bir teknoloji olarak tanımlamak mümkün olur. Kitle iletişim araçları, insanların hem birbirleriyle hem de daha büyük kitleler ile  iletişim kurup etkileşim içinde olabilmelerine olanak tanıyan birincil iletişim aracıdır. Buna yönelik popüler kitle iletişim araçları, dergiler, kitaplar, radyo, TV, internet ve en etkilisi sosyal medya araçlarıdır.

Kitle İletişimi Ne demek ?

Diğer yandan kitle iletişim araçları, cansız haber ve duyuru araçları olur iken kitle iletişimi, kitle iletişim araçları sayesinde ulaşılmak istenilen canlı hedef kitleyi karşılamaktadır. Burada esas nokta ise hedef kitle ile kurulan derin bağdır. Bu bağ arasında kitle iletişimi kurulur.

Kitle İletişim Araçları

En yaygın kullanılan kitle iletişim araçları ve türleri nedir diye bakıp inceleyecek olursak şunlardır;

 • Televizyon
 • Filmler
 • Kitaplar, Dergiler, Gazeteler ve Dergiler
 • Radyo
 • Reklam
 • Gazeteci
 • Sosyal Medya
 • Fotoğrafçılık
 • Topluluk Radyosu, Podcastler gibi Ses Medyası
 • Web siteleri, video oyunları, dijital reklamlar vb. Etkileşimli Medya.

tablo şekilde kitle iletişim araçlarını da gösterip pekiştirelim.

Gazeteci FilmlerRadyoKitaplar, Dergiler, Gazeteler ve DergilerTopluluk Radyosu, Podcastler gibi Ses Medyası
Sosyal Medya TelevizyonReklamFotoğrafçılıkWeb siteleri, video oyunları, dijital reklamlar vb. Etkileşimli Medya.
Kitle İletişim Araçları – Kitle iletişim Araçları Nelerdir ?

Kitle İletişim Araçları İşlevleri

Çağdaş ve modern dünya içinde kitle iletişim araçlarının birçok avantajı var olmaktadır. Hızlı, aktif iletişimin sağlanmasından demokratik, siyasal propagandaya kadar, farklı işlevlerde kullanımı mevcuttur. Kitle iletişim araçlarının etkisi ve insanlar üzerinde ki büyük etkisinin çeşitli avantajları ve faydaları vardır. Bunlar:

Sesinizi Duyurmanıza Yardımcı olur

Kitle iletişim araçları size kamuoyunun görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesine olanak tanır. Böylece kitleler üzerindeki spot ışığının parlatılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Özetle, sessizlerin sesi haline gelip yanında olur ve halkın kendini özgürce ifade etme hakkını kullanması için doğru imkan, olanak, platform sağlamış olur.

Geniş Kitlelere Hitap Eder

Dünyanın küresel bir köy haline gelmesinde büyük bir önem ve ön ayak olan dijital ağ platformları yani sosyal medya, kitle iletişim araçlarının farklı bir türüdür. İnstagram, youtube, twitter, whatsapp, telegram gibi sosyal medya ağları, insanların, kurumların, hükümetlerin ve tüm dünyanın birbiriyle bağlantılı kalması için kontak bir bağ hale gelmiştir.

Farklı Kültürlerin Yayılmasında rol oynar

Kitle iletişim araçlarının özellikleri ile sanat, kültür, tiyatro, ve sporun dünyanın her köşesine yayılmasından duyulmasına kadar muazzam bir rol oynamaktadır. İnternetin etkisi ve gücü ile herkes yeni bir dil öğrenebilir ya da farklı bir kültür hakkında bilgi sahibi olabilir durumdadır. Hatta kullanıcılar istese fiziksel olarak bir yerden diğerine gitmeden dünyanın dört bir yanını dolaşabilir.

Bilgi Kütüphanesi

İnternet ağı bakıldığında büyük bir açık bilgi kaynağıdır. Arama motoru platformlarından başlayıp uçsuz bucaksız bir şekilde sosyal medya sistemlerine kadar ulaşan bu dijital veriler sayesinde yeni dil öğrenme, kitap okuma, gündemdeki haberleri okuma gibi farklı herhangi bir yerde herhangi bir şey öğrenilmesinde kitle iletişim araçları büyük bir rol oynamaktadır.

Bunlar olumlu ve iyi yönde özellikler olurken diğer yandan olumsuz olarak sahte haberlerin hızlı ve kolay yayılması, gizliliğin tehlikeye atılması, fiziki ya da ruhsal sağlık sorunları, sansürlü içerikler, konuların büyütülerek propaganda yapılması, dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı gibi siber saldırı olasılığı olan durumlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle bilinçli bir dijital vatandaş olmayı bilmemiz gerekir. Bu sayede kitle iletişim araçlarının olumsuz özelliklerinden etkilenmemiş oluruz.

Kitle İletişim Araçları Örnekleri

Kitle iletişim araçları nelerdir ? telefon kitle iletişim aracı mıdır ? Daha önceden güncel kalabilmek ve var olan haberleri öğrenebilmek için televizyon tek kaynak olarak görülmekteydi. Günümüzde ise çevrenizdeki olaylarlardan haberdar olup tepki verebilmeniz adına farklı ve yeni iletişim kanalları geliştirildi. Bu anlamda bu yeni araçlara örnekler verip açıklarsak, en yaygın olanlar;

 • Sosyal Medya
 • Dijital medya
 • İnternet,
 • Televizyon
 • Radyo
 • Gazeteler
 • Dergiler…

Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Sorusu ile beraber kitle iletişim araçlarının özelliklerine bakarsak, kitle iletişim kuramları, kitle iletişimi yoluyla daha geniş bir kitleye yaymak veya ulaşmak için çok çeşitli medya teknolojilerini içerir. Kitle İletişim Araçlarının başlıca özellikleri şunlardır:

 • Kitle iletişim araçları, haberlerin iletilmesi, üretilmesi ve yaygınlaştırılması için hem teknik hem de kurumsal yöntemler oluşturmaktadır.
 • Daha geniş kitlelere veya kitlelere ulaşır ve bu nedenle kitle iletişim araçları olarak adlandırılır.
 • Kitle İletişim araçları toplumu etkileme gücüne sahiptir ve aynı zamanda toplumun kendisinde olanlardan da etkilenir.
 • Kitleye veya kitlelere içerik, medya platformu vb. Açısından çok çeşitli seçenekler sunulur. 

Kitle iletişim araçlarının Önemi

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Sorusu ile beraber bu araçların önemine de değinmek gerekir. Çağımızın yenilenen kültürü ile beraber, teknoloji ilerlemiş ve yeni medya ve iletişim araçları ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, farklı meslek ve iş kolları oluşmuş ve dönemin genç nüfusu bunu en etkin şekilde kullanan kesim haline gelmiştir. Böylelikle önünde ilerlemekte olan sektörün ve pazarın dikkatini çekebilmiş ve büyük marka ve pazarlar gençlerin başlattığı bu akımlara uyma mecburiyetinde kamıştır.

Yani yeni medya araçları (kamere, bilgisayar, telefon ve bunları destekleyen eşya ve araçlar ) ile sosyal medya ağları deteklenmiş ve büyük bir meslek grubu oluşmuştur. Buna en iyi örnek, ınfluencer ya da youtuber olarak anılan kişiler gösterilebilir. Hepsi de medya araçlarını etkin kullanıp sosyal medya da ürettikleri içerikler sayesinde ünlenip markalar tarafından desteklendi böyleye büyük bir gelir kapısı oraya çıktı ve viral etkiyle de diğer gençleri peşinden sürükledi.

KİA ,önemli güçlerinden bir güç sembolüdür ve günümüzün kitleler üzerinde etkisi olan bir silahtır. Yazılı, yayınlanmış ya da sözlü her türlü kitle iletişim aracı kulan iletişimin daha geniş bir kitleye ulaşması ve büyük bir etki yaratmasında etkilidir. En önemli ve baskın etkilerini sıralayacak olursak,

 • Medyaya nasıl biz gözle baktığımızı etkiler.
 • Dünyanın daha küçük, daha yakın görünmesine neden olarak küresselleştirir.
 • Mal ve hizmetlerin popülerliğini etkiler.
 • Temel olarak bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiştir.
 • Demokraside ve ulusun düzgün işleyişinde önemli bir öncüdür.
 • Medya toplumların bekçisidir.
 • Mirası, kültürel değerler, yenilik ve akımların diğer nesillere aktarılmasında etkilidir.
 • Gelişen tek. ve sosyal ağlar ile insanları bir araya getirmede büyük rol oynar.

İlginizi çekebilir: Influencer marketing Nedir ?

Kitle İletişim Araçlarının Türleri

6 Ana Kitle İletişim aracı türü vardır:

Geleneksel MedyaBasılı MedyaElektronik / Yayın Medyası
Dış Ortam veya Ev Dışı Ortam (OOH)Transit MedyaDijital Medya / Yeni Medya /İnternet
Kitle İletişim Araçları – Kitle İletişim Araçları Nedir ?

Tablo halinde hazırlanıp sunulan bu araçların özellikleri ve işlevleri değişebilir. Bu nokta da sayıları aratabilir.

Geleneksel Medya

Kitle iletişim araçları nelerdir ? İnsanlık tarih boyunca yerel dillerine ve kültürlerine bağlı olarak kendilerine özgü iletişim biçimleri ve yolları keşfetmiştir. Bu nokta da geleneksel medya, Toplumların geçmişten gelen gelenekleri ve kültürlerini nesiller boyunca aktarılmasında kullanılan en eski kitle iletişim araçlarındandır. Şunu diyebiliriz ki, toplumun inançlarından, geleneklerinden, ve yşayış biçimlerinden İletişim araçları geliştirilmiş ve geleneksel bir hal almıştır.

Geleneksel kitle iletişimi, uygulamaları ve araçları her kültüre ve topluma göre değişiklik göstererek toplumu da yansıtmaktadır. Bunun nedeni, her var olan sürdürülmüş kültürün kitlesel izleyicileriyle iletişim kurmak için kendi mevcut ortamları bulunmaktadır. Bu nedenle, halk şarkıları, danslar, halk masalları ve folklorun yanı sıra heykeller, resimler ve fuarlar, festivaller, veya topluluk ve radyosu gibi duyuru ortamları olabilir. Bu durumlara ve yaşayış biçimlerine göre de şekillenebilir.

Geleneksel Medya Biçimleri

 • Halk Oyunları
 • Türküler ve Müzik
 • Tiyatro, Drama ve Halk Masalları
 • Resim, Heykeller, Yazıtlar, Heykeller ve Stupalar
 • Motifler ve Semboller
 • Davul veya ‘nagada’ yenerek yapılan duyurular
 • Gölge Kuklası ve Dize Kuklası
 • Anlatı
 • Nautanki
 • Fuarlar ve Festivaller
 • Kırsal Radyo
 • Medya Psikolojisi

Şeklinde sıralamamız mümkündür. Zamanla bu liste ve seçenekler çoğalabilmektedir.

Basılı Medya

Yazılı ya da basılı medya var olan tüm bilgilerin haberlerin yazılı form haline gelmesiyle oluşmaktadır. Matbaanın bulunması ile birlikte bu akım giderek artmıştır ve ilk öncüsü gazetelerdir. Milattan önce basılı medya örnekleri ise el yazıları, kitabeler ve çok öncelerinde ise duvarlara çizilen serimler ve hiyografilerdir. Yani İnsan kendinin farklıda olduğu andan itibaren medya ve onun araçlarını, ilkelden modern bir şekile doğru kullanmış ve geliştirmiştir.

Basılı medya, kitle iletişim araç ve türlerinin temel birleşenlerinden biri olmakla birlikte modern ve gelişmiş medyanın da atasını oluşturur. Bu anlamda günümüzün öncesinde geniş bir kitleye ulaşmayı çok popüler, kullanışlı ve kolay hale getirmekteydi. Şimdilerde yerini dijital medyaya ve sosyal ağlara bıraksa da etkisini ve geçerliliğini halen korumaktadır.

Yazılı basın ilk olarak gazeteyi ifade eder ve ardından onu dergi, magazin, broşürler, , kitaplar, takip etmektedir. Genel olarak bilgi paylaşımında bulunup kitleleri bilinçlendirmeye yönelik bir akış sergiler. Bu doğrultuda da beli başlı formları bulunur bunlar;

Basılı Medya Formları

 • Elektronik Yayın Medyası
 • Gazeteler (geniş sayfa ve tabloid)
 • Dergiler
 • Kitaplar, Romanlar ve Çizgi Romanlar
 • Süreli yayınlar, Haber Bültenleri ve Dergiler (genel veya özel ilgi)
 • Broşürler, Broşürler ve Broşürler

Elektronik / Yayın Medyası

Gazetelerin orjinal kitle iletişim araçları olarak kullanılmasından yüzyıllar sonra, radyo ve televizyonun ortaya çıkışı gerçekleşti. Radyo, savaşlar sırasında halkın yanı sıra spor ve eğlence için de birincil haber aracıydı. Televizyon icat edildiğinde, öncelikle haber dağıtımı için ve daha sonra TV şovları, canlı etkinlikler ve diğer eğlence amaçları için kullanıldığı için en etkili kitle iletişim aracı türü haline geldi.

Yayın Medyasının Biçimleri

 • Televizyonlu
 • Radyo (AM, FM, Korsan Radyo, Karasal Radyo ve Uydu)
 • Geleneksel Telefon
 • Film/Sinema/Sinema Filmi
 • Video Oyunları
 • Ses Kaydı ve Reprodüksiyonu
 • Radyo Jokey Kursları

Dış Ortam

Kitle iletişim araçları nelerdir ? Bu aynı zamanda OOH veya “ Ev Dışı  Medya “ olarak da bilinir ve halk evlerinin dışındayken bilgi ve haber iletmeye odaklanır. Açık hava medyası, reklamların gösterilmesine ve bireylerin yeni ürünlere, bazı sosyal nedenlere veya toplumdaki herhangi bir gelişme ve değişime doğru çekilmesine önem verir. 

Bunlar binalarda, sokaklarda, elektrik anketlerinde, yol kenarlarında, araçlarda, ekranlarda, büfelerde vb. Görülen marka tanıtımında öne çıkmaktadır. Bu, hem ticari hem de kamu refahı reklamcılığı için kullanılan en önemli kitle iletişim araçlarından biridir ve esas olarak reklam panoları, afişler, posterler, broşür dağıtımı, karşılaştırma reklamları, duvar manzarası ve daha fazlasını içerir!

Dış Ortam Biçimleri

 • Reklam Panoları veya Bültenler
 • Şişme Reklam Panoları
 • Mobil Reklam Panoları
 • Afiş
 • Elektrik Direği Afişleri
 • Posterler
 • İşaretler ve Pankartlar
 • Zeplinler, Gökyüzü Yazısı
 • Broşür dağıtımı
 • Reklam Karşılaştırması
 • Duvar manzarası
 • Transit Medya
Kitle İletişim Araçlarının Türleri

Bu yazı ile beraber kitle iletişim araçları nelerdir ? diye bakıp konuyu iletişim olgusu içinde incelemiş bulunduk. Aynı şekilde konuyla ilgili olarak İletişim türleri hakkındaki yazımızı okuyarak konuyu daha iyi özümseyebilirsiniz.


Kitle iletişim araçları ne demek kısaca?

Kitle iletişim araçları ne demek kısaca ?, Kitle İletişimi demek ? Sorularına cevap verirsek, kitlelere ulaşmak için çeşitli medya platformları aracılığıyla bilgi yayma ve paylaşma sürecini ifade eder.

Kitle iletişim araçları neler?

Kitle iletişim araçları neler? Sorusuna cevap verirsek, Gazeteci – Sosyal Medya – Filmler – Televizyon – Radyo

Kitle iletişim araçları ve işlevleri nelerdir?

Kitle iletişim araçları ve işlevleri nelerdir ? Sorusunun cevabı, Sesinizi duyurur – geniş kitlelere hitap edebilirsiniz – birçok kültüre erişim sağlayabilirsiniz

Kitle iletişim araçları ne zaman ortaya çıkmıştır?

Kitle iletişim araçları ne zaman ortaya çıkmıştır? Diye bakarsal, 1940’ların başında Harold D. Lasswell tarafından ileri sürülmüştür.

5 2 oylar
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Satır içi Geri Bildirimler
View all comments
asdas
asdas
1 yıl önce

Kitle iletişim araçları hakkında ki bu yazıyı okumaktan keyif aldım yeni bilgiler kattı teşekkürler 🙂

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
1
0
konu hakkında düşüncelerinizi bize iletebilirsinizx