Propaganda Nedir

Propaganda Nedir? Genellikle belirli bir ideoloji, politika veya düşünceyi desteklemek veya karşıt görüşleri zayıflatmak amacıyla yapılan bilinçli girişimlerdir. Propaganda, insanların duygularına ve mantıklarına hitap ederek onları belirli bir yöne çekmeyi hedefler. Bu amaçla kullanılan yöntemler çeşitlilik gösterebilir; medya, sosyal medya, afişler, radyo, televizyon gibi iletişim araçları yaygın olarak kullanılır.

Günümüzde güncel propaganda örnekleri arasında sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması gösterilebilir. Özellikle siyasi kampanyalar, terör örgütleri ve uluslararası ilişkilerde propaganda, hedef kitleler üzerinde derin etkiler bırakabilmektedir. Türkiye’de de propaganda, siyasi tartışmaların önemli bir parçası olmuş, medya üzerinden yapılan etkili iletişim stratejileriyle sıkça gündeme gelmiştir.

Propaganda teknikleri arasında duygusal manipülasyon, korku yaratma, düşman oluşturma ve karşıt görüşleri küçümseme gibi yöntemler bulunmaktadır. Bir propagandacı, belirli bir mesajı yaymak için bu teknikleri bilinçli olarak kullanır ve genellikle mesajını inandırıcı kılmak için çeşitli medya araçlarından yararlanır. Ülkemizde de zaman zaman medya organlarından bazılarının propaganda bakanı gibi davrandığına dair eleştiriler yükselmektedir.

Propagandanın bazı etkiler vardır Bunlar da;

 • verilmek istenilen bilginin yayılması 
 • var olan gerçeklerin çarpıtılması 
 • istenilen argümanların öne sürülmesi
 • söylentilerin çıkarılması
 • yarı gerçeklerin ortaya konması
 • yalan, asparagas bilgiler

gibi haberlerin ortaya atılması ya da faaliyetlerin gösterilmesi sonucu karalayıcı çalışma ve organizasyonlardır.

Propaganda Ne Demek?

Propaganda Ne Demek?

Propaganda ne demek? Sorusu geçmişten günümüze merak konusu olan bir konudur. Her ne kadar kafa karıştı5rıcı gibi gelse de, asında karşılı zor değildir. Propaganda, çoğu zaman belirli bir ideolojiyi veya politikayı desteklemek veya karşıt görüşleri zayıflatmak için kullanılır. Medya, sosyal medya, afişler, broşürler gibi çeşitli iletişim araçları üzerinden yapılan propaganda, hedef kitlenin duygusal ve mantıksal tepkilerini hedef alarak etkili olmayı amaçlar.

Propaganda yapan kişiye ait bir mesajı yaymak için bilinçli olarak kullanılan iletişim ve manipülasyon yöntemlerini içeren bir yaklaşımdır. TDK propaganda, bu tür iletişim stratejilerini “toplumu etkilemek veya yönlendirmek amacıyla gerçek dışı veya eksik bilgilerle yapılan duyuru, ilan veya yayın” olarak tanımlar.

Propaganda yaklaşım bakımından, mesajın inandırıcılığı ve etkisi önemlidir. En iyi propaganda, hedef kitlenin dikkatini çeken, duygusal tepkiler uyandıran ve kolayca hatırlanabilen mesajlar içerir. Sözlük anlamı bakımından propaganda, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlar doğrultusunda yapılan iletişim faaliyetleri olarak tanımlanır.

Propaganda Özellikleri 

propaganda nedir ? Sorusunu cevaplarken propagandanın özelliklerine de bakmakta fayda vardır ki olayın özünü daha iyi anlaşılıp kavransın. Bu özellikler;

 • Propagandanın en büyük özelliği algı yönetimi yapması ve kitleleri harekete geçirmesidir.
 • Bunu yaparken hitabet sanatını ve ikna yöntemini kullanılır.
 • PR çalışmaları, kitle iletişim araçları ve sosyal medya gibi kanalları kullanarak hedef kitleye ulaşabilmektedir. 
 • İnsanlara ulaşmada hızlı ve dinamik bir iletişim yöntemini kullanırlar.
 • Bu doğrultuda kanaat önderlerinden ( günümüzde influencer ya da tanınmış kişiler örnek gösterilebilir.) destek alırlar. 

Propaganda Çeşitleri

Propaganda çeşitleri neler diye bakıp incelediğimizde birden fazla propaganda çeşidi olduğu göze çarpmaktadır. Bunlar; Gri, beyaz ve siyah olmak üzere 3 gruba ayrılır. Sırasıyla inceleyip bunlara bakacak olursak;

Gri Propaganda

“Gri propaganda nedir” Sorusunun net cevabı; Gri propaganda şüphe edilecek ve merak nitelikteki iddiaları ortaya atmaktadır. Yayılan bilgi ve bilgi kaynağı arasında sıkı bir bağlantı yapmaktan uzak durulmaktadır. Algı yönetimi söz konusudur.

Beyaz Propaganda

Beyaz propaganda doğru olarak görülen bilgilerin hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Şeffaf bir iletişim yolunu benimser. Açık ve nettir, doğrucu bir politika izler.

Kara Propaganda

Kara propaganda nedir” diye bakarsak; Siyah propaganda, yanlış bilgileri yayıp yalan haber yapmaktadır. Propagandacının kimliği belirli değildir. Güvenilir sağlam kaynakları yoktur.

Propaganda Amacı 

Propaganda amacı ;  Propaganda eyleminde bulunan kişilerin ya da kanaat önderlerinin  belirli bir amacı veya hedefleri vardır. Bekledikleri hedef kitleye ulaşmak ve onları manipüle etmek için semboller, medya, kitle iletişim araçları, görüntüler… gibi araçları kullanarak yönlendirmeler de bulunmaktadırlar.

Kitle İletişim Araçları Nelerdir ? yazısı konu ile ilgili olup dikkatinizi çekebilir.

Genelde bağlı oldukları bir grup, kuruluş ve buna bağlı olarak belirledikleri bir ideoloji var olmaktadır. Buradaki amaç, var olan ideolojilerine, inançlarına, kitleleri de çekerek amaçlarına büyük gruplar halinde ilerleyerek güç katmaktır. Bu saye de bir yerlere kitler eşliğinde gelerek hedefledikleri yere ulaşıp istediklerini gerçeğe dönüştürme arzusu güderler..

Propaganda Örnekleri

Propaganda & Bir Diktatörün Otopsisi - Erdinç Yücel | kitapyurdu.com
propaganda afiş örneği

Propaganda örnekleri olarak tarihte en iyi verilebilecek örnek hitlerdir. Zamanında kitle iletişim araçlarını en doğru şekilde kullanarak politik bir güç elde etmişlerdir. Gazetenin yanı sıra basılı ve yazılı medyadan ayrı olarak radyoyu çok etkin kullanarak halkın nabzını tutup sesleriini duyurabilmiştirler.

Hitler, “siyasi propaganda nedir” Sorusuna da en iyi örneklerden biridir. Siyasi propaganda, soğuk savaş niteliğinde diplomatik ve yasalara uygun olarak yapılan manipüle sanatıdır.

Propaganda nasıl yapılır? Soru içinde adeta bir cevap niteliğindedir; ayrıca propaganda filmi de konuya farklı bir bakış açısı getirmenizi sağlayacaktır.  Ek olarak yaptığı gösteriler ve konuşmalarla da etkisini arttırmıştır. 

İletişim taktiklerinden olan sihirli mermi kuramını da kullanarak kısa sürede büyük kitlelere ulaşmaya başarmıştır. Propaganda nedir ? Başlığı altında verilebilecek bir diğer örnekler de günümüzde twitter, instagram gibi sosyal mecralarda yapılan çeşitli linçleri, karalamaları ve yalan haberleri örnek gösterebiliriz. Bu durum günümüz için dijital propaganda kavramını öne sürmektedir.

Hitler’in Propaganda Bakanı

Hitler’in Propaganda Bakanı, Dr. Paul Joseph Goebbels 29 Ekim 1897, Rheydt (Mönchengladbach / Berlin – 1 Mayıs – 1945’ te 1933-1945 yılları içerisinde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapmış olup Alman politikacı ve Nazi Almanyası’nın ikinci şansölyesi olarak göreve başlamıştır. Geçmiş tarihe bakıldığında Adolf Hitler’in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşı olmaktaydı.

Goebbels Propaganda İlkeleri

Dr. Paul Joseph Goebbels, felsefe eğitimi ve öğrenimi görmüş önemli bir kişiliktir. 1933 ve 1945 yılları arasında Zamanında Hitler döneminde “Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı” olarak göreve gelmiş ve yaptığı çalışmalarla adını duyurmuş politik bir isimdir.

Dönemin yürütülen seçim ve kampanyalarında tanıtım ve propaganda işlerini yürütürken, O zamanların en etkin medya unsurlarını etkili bir şekilde kullanması ile hafızalara kazınmıştır.  Hatta sarf ettiği şu sözü sanki bir vecize gibi siyasi tanıtım tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.; “Basın, iktidarın kullandığı dev bir klavyedir!”  

Joseph Goebbels, Nazi Almanyası’nda propaganda alanında önemli bir rol oynayan karakterlerden biridir. Goebbels’in propaganda ilkeleri, Nazi Partisi’nin düşünce ve ideolojisini yaymak ve Alman halkının desteğini kazanmak amacıyla kullanılan bir propaganda savaşıdır. Goebbels’in propaganda ilkeleri genellikle şu prensipleri ön planda tutar:

Sürekli Tekrar (Repeat): Bir mesaj ne kadar sık tekrarlanırsa, insanlar o mesajı o kadar benimserler. Bu nedenle, propagandacılar mesajlarını sürekli tekrar ederek insanların zihninde yer etmesini sağlamaya çalışırlar.
Basitleştirme (Simplify): Propaganda mesajları mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmalıdır. Karmaşık mesajlar yerine, net ve etkili bir şekilde iletilen mesajlar daha etkili olur.
Düşmanı Tekilleştirme (Stereotype the Enemy): Propagandacılar, hedef aldıkları düşmanı genellikle tek bir tip olarak gösterirler. Bu, insanların düşmanlarıyla ilgili negatif stereotipleri benimsemesini sağlar ve düşmanı kötülemek için kullanılır.
Duygusal Yükleme (Emotionalize): Propaganda mesajları genellikle duygusal bir etki yaratmak için tasarlanır. Korku, öfke, sevgi veya gurur gibi güçlü duyguların harekete geçirilmesi, insanların mesaja daha duyarlı olmalarını sağlar.
Çelişki Yaratma (Create Conflict): Propaganda, insanların kendi inançlarını ve değerlerini savunmalarını sağlamak için genellikle bir çatışma veya tehdit yaratır. Bu, insanları propaganda mesajını benimsemeye yönlendirmek için kullanılır.
İşbirliği Yap (Cooperate with Others): Propaganda, başka güçlerle işbirliği yaparak daha fazla insanı etkilemeyi amaçlar. İşbirliği yapılan gruplar veya bireyler, propaganda mesajını daha geniş bir kitleye iletmek için kullanılabilir.

Bu ilkeler, Nazi propagandasının etkili bir şekilde Alman halkını etkilemesine ve destek kazanmasına yardımcı oldu. Ancak, bu ilkelerin kullanımı etik açıdan tartışmalıdır ve manipülatif amaçlar için kullanılmıştır.

Propaganda nedir ? Soru ile başladığımız yazıya, Goebbels propaganda ilkeleri ve sözlerini de incelersek birçok açıklama ve söz karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan önemi olanları alıp örnek verirsek; 

 1. Propaganda sadece tek makam tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bütün propaganda talimatlarını tespit edecek ve verecektir.
 2. Propagandacı olaylar ve halk oyu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  
 3. Önemli memurlara talimatları açıklayacak ve onların moralini koruyacaktır.
 4. Bir eylemin propaganda sonuçları bu eylemin planlanmasında hesaba katılmış olmalıdır.
 5. Faaliyetleri propaganda etkisi taşıyan diğer devlet kuruluşlarının edimlerine nezaret edecektir.
 6. Propaganda düşman politikasını ve eylemini etkilemelidir.
 7. Düşmanın işine yarayacak bilgiler sağlayacak materyallerin açığa çıkmasını önleyerek,
 8. Bir propaganda kampanyasının tam uygulanması için sınıflandırılmamış, operasyonel bilginin el altında bulunması gerekir.
 9. Algılanması için, propaganda dinleyicinin dikkatini uyandırmalı ve dikkat çeken bir iletişim aracı ile yayınlanmalıdır.
 10. Propagandanın gerçek veya yalan olması yalnız kaynak güvenilirliğine bağlıdır.
 11. Prestij sahibi liderler propagandayı kolaylaştırabilir. 
 12. Propagandanın uygulama zamanı dikkatli seçilmelidir.
propaganda nedir ve ne için yapılır hakkında tüm detaylı bir yazı.
propaganda afiş örneği

Günümüzde Propaganda 

Tarihte propagandanın en etkili yolu kitle iletişim araçları aldığından yapılan faaliyetler ve çalışmalar genellikle tek bir kaynaktan çıkıp tek yönlü bir iletişimin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

İnsanlar gazete de okudukları, TV’den izledikleri ya da radyodan dinledikleri yayınlara, içeriklere çok fazla dönüt sağlamayıp etraflıca bilge ulaşılamıyordu. Bu durumda iletilerin yönlendirilmesini ve ikna edilmesini daha kolay hale getirmekteydi.

Günümüze bakıldığında ise, Artık dijital ve çok yönlü bir iletişim sağlanıp bilgi çağı topluluğunu oluşturmaktayız. Verilere, bilgiye ulaşmak daha kolay ve kaynaktan çıkan her iletiye geri dönüt sağlayabilmekteyiz. Bu kitlelerin daha çok araştırmasına, sorgulamasına ve diğer kişilerin edindiği izlenim ve yorumlardan deneyim çıkarmasını sağlamaktadır.

Propaganda nedir ? Özellikler sosyal medyanın gücü ve takipçilerin yorumlarının  gücü hat safaadadır. Yeni medyanın çift yönlü (interaktif) iletişim ağı sistemi sayesinde artık kitleleri yönetmek ve onları ikna etmek pekte kolay olmamaktadır. Eş doğrultuda eğitim seviyenin artışını da göze aldığımızda var çita yükselmiştir. 

5 1 oy
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
2 Yorum
Most Voted
Newest Oldest
Satır içi Geri Bildirimler
View all comments
Murat
Murat
2 yıl önce

Gerçekten güzel bir makale olmuş bana güzel şeyler kattı umarım sizede katar

trackback

[…] İlginizi çekebilir: Propaganda Nedir ? […]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
2
0
konu hakkında düşüncelerinizi bize iletebilirsinizx